Favicon

UTM TRACKING แคมเปญ

ใช้สำหรับการวัดผลแคมเปญ เพื่อเชื่อมกับ Google Analytics ที่เกี่ยวกับช่องทางที่เราได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์